+385 (0)51 858 573
  +385 (0)95 7331 913
prolingua@prolingua.hr

Lektura

Lektura

Obično se sve jezične i gramatičke ispravke 'trpaju' pod jedan izraz – lektura. Međutim, u praksi se osim lekture vrše još redaktura i korektura. Lektorirani tekstovi uvijek se isporučuju s i bez evidentiranih promjena (tzv. 'track changes').
 
Lekturom se uklanjaju gramatičke i pravopisne pogreške, a tekst se stilski optimizira da bi bio razumljiviji i jasniji.
 
Redaktura služi da bi se uskladila istovjetnost polaznih i ciljnog teksta s aspekta dosljednosti terminologije, stila pisanja i/ili prevođenja.
 
Korektura je završni korak koji se provodi nakon izvršenih lekture i redakture. Ona ne zadire u stilsku i jezičnu ispravnost teksta/dokumenta već je usmjerena na ispravljanje slovnih i znakovnih pogrešaka (dvostruki razmaci, višak slova, pogrešna interpunkcija ili manjak iste i sl.)
 
Što se sve lektorira:
  • maturalni i diplomski radovi
  • doktorske disertacije
  • poslovne prezentacije
  • knjige i sl. prije tiska
  • turističke brošure, letci i ostali promotivni materijal
  • internetske stranice
  • službeni prijevodirazni rukopisi i sl.