+385 (0)51 858 573
  +385 (0)95 7331 913
prolingua@prolingua.hr

Osposobljavanje za Voditelja EU projekata

Osposobljavanje za Voditelja EU projekata

Donijeli ste odluku da se želite baviti pripremom i provedbom EU projekata – modernim rječnikom, postati konzultant za EU fondove. Znate da su vam potrebna određena znanja i krenete pretraživati Internet u potrazi za idealnom edukacijom. Rezultat je more ponuda, informacija, raznoraznih tečajeva i edukacija od kojih ne znate što odabrati.
 
U nastavku pročitajte kako to radimo u prolingui, a ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja, stojimo vam na raspolaganju.
 
KOME JE NAMIJENJENO OSPOSOBLJAVANJE?

1.       onima koji se žele individualno baviti pripremom i provedbom projekata koji će biti financirani EU fondovima – fizičke osobe, poduzetnici i obrtnici
2.       direktorima, voditeljima i članovima menadžmenta koji žele razumjeti način funkcioniranja EU fondova i proces pripreme, prijave i provedbe projekata.
3.       poljoprivrednicima i OPG-ima
4.       zaposlenicima jedinica lokalne i regionalne samouprave zaduženima za prijavu i provedbu projekata lokalnih zajednica
 
MINIMALNI UVJETI ZA UPIS

Sve što vam treba je dobro poznavanje rada na računalu s posebnim naglaskom na Word, Excel i PowerPoint. Ostalo ćemo vas mi naučiti.
 
KOLIKO VREMENSKI TRAJE?
 
Osposobljavanje traje 130 sati. Raspored predavanja dogovara se s polaznicima. Teoretska predavanja obuhvaćaju 40 sati, preostalih 90 sati su praktične vježbe na stvarnoj natječajnoj dokumentaciji i situacijama s kojima će se polaznici susretati jednom kad počnu samostalno raditi.
 
KOLIKO NAS JE U GRUPI?
 
U grupi će vas biti minimalno 4, a maksimalno 10. Radi se u malim grupama da bi se svakom polazniku moglo posvetiti dovoljno vremena i kvalitetno odgovorilo na sva pitanja i nedoumice.
 
KAKO JE OSMIŠLJENO OSPOSOBLJAVANJE?
 
Osposobljavanje je osmišljeno i podijeljeno u 5 tematskih cjelina.
 
1.       PRAVNI I INSTITUCIONALNI OKVIR EU I FONDOVI NA RASPOLAGANJU RH
2.       UPRAVLJANJE PROJEKTNIM CIKLUSOM
3.       PRIPREMA I PRIJAVA PROJEKTNOG PRIJEDLOGA
4.       PROVEDBA PROJEKATA I PRIMJERI DOBRE PRAKSE
5.       ZAVRŠNI RAD
 
ŠTO ĆU NAUČITI?
 
-          pravni okvir EU odnosno ukratko o institucijama i načinu funkcioniranja EU te politikama financiranja
-          osnove strateškog planiranja i strateške dokumente
-          vrste programa EU i koji su fondovi raspoloživi za Republiku Hrvatsku
-          kako pronaći inozemne partnere za prijavu na programe prekogranične suradnje
-          kako prepoznati dobru ideju i od nje napraviti održiv projekt
-          kako prepoznati koji natječaj je prihvatljiv za financiranje određenog projekta i izraditi projektni prijedlog u skladu s uvjetima natječaja
-          metodologiju upravljanja projektnim ciklusom i logičku matricu
-          kako pripremiti održiv plan aktivnosti i financijski plan (budžet)
-          kako provesti projekt koji je odabran za financiranje
-          kako izraditi interne i završni izvještaj i provesti postupak javne nabave u skladu sa zakonom
-          kako se pripremiti za kontrolu i reviziju i izbjeći rizik povrat novca
 
HOĆU LI DOBITI CERTIFIKAT I MOGU LI GA UPISATI U RADNU KNJIŽICU?
 
Nakon završetka edukacije dobit ćete Uvjerenje o osposobljenosti za Voditelja EU projekata.
Ne, nećete ga moći upisati u radnu knjižicu jer naš program nismo verificirali pri Ministarstvu obrazovanja. Zasad ga niti nećemo verificirati jer nam je najbitnije da vas naučimo kako osmisliti, izraditi, prijaviti i provesti projekt, a koliko smo u tome uspješni ćete vi pokazati svojim projektima.
 
CIJENA OSPOSOBLJAVANJA?
 
Cijena osposobljavanja je 9.400,00. Na jednokratne uplate odobravamo 10% popusta.
Cijena uključuje radni materijal, literaturu i završni ispit.
 
KONTAKT