+385 (0)51 858 573
  +385 (0)95 7331 913
prolingua@prolingua.hr

Ovjereni prijevodi

Ovjereni prijevodi

Ovjerenim prijevodima smatraju se svi prijevodi za službene potrebe (sud, policija i sl.) čiju točnost i istovjetnost s izvornikom mora ovjeriti ovlašteni sudski tumač. Usluga sudskog tumača podrazumijeva prevođenje i ovjeru prevedenog dokumenta pečatom stalnog sudskog tumača.
 
Prijevodi s ovjerom sudskog tumača podrazumijevaju pravno valjane prijevode osobnih dokumenata kao što su:
  • rodni i vjenčani listovi, prijepisi ocjena, boravišne ili radne dozvole, potvrde, svjedočanstva, stanja bankovnih računa itd.,
  • prijevodi pravnih i sudskih dokumenata (uvjerenja o prebivalištu, ugovori o suradnji, tužbe, zapisnici, rješenja, odluke, pravilnici, izvješća o testiranju, itd.), 
  • prijevodi dokumentacije trgovačkih društava (izvodi iz sudskog registra za tvrtke, financijska i revizorska izvješća, trgovački i kupoprodajni ugovori, tenderi itd.),
  • prijevode tehničke dokumentacije (što je osobito važno za dobivanje atesta od strane nadležnih državnih organa),
  • prijevode medicinske i farmaceutske dokumentacije, ostalih stručnih tekstova, spisa, certifikata, rješenja i sl. 
Sudski tumač je osoba koja izdaje ovjereni prijevod dokumenta, za koji jamči da je istovjetan s originalom, stoga je za ovjereni prijevod nekog dokumenta potrebno dostaviti original ili kopiju istog. 
 
 
 
Treba Vam hitan prijevod s ovjerom, a nemate vremena donijeti nam dokumente i doći po njih? Kontaktirajte nas na prolingua@prolingua.hr i dogovorit ćemo preuzimanje i/ili dostavu u Vašim prostorima.
 
Radimo ovjerene prijevode u gotovo svim jezičnim kombinacijama.