+385 (0)51 858 573
  +385 (0)95 7331 913
prolingua@prolingua.hr

Pisani prijevodi

Pisani prijevodi

Punih 20 godina prevodimo najrazličitije vrste tekstova i dokumenata tijekom kojih smo se specijalizirali za prijevod svih vrsta dokumenata u različitim industrijskim sektorima (automobilska, prehrambena, farmaceutska industrija), za proizvođače različitih strojeva i uređaja te prijevode u turističkom sektoru (brošure, jelovnici, internetske stranice i sl.).
 
Svi prijevodi rade se uz pomoć CAT alata Wordfast. CAT je kratica za Computer Assisted Translation odnosno računalno potpomognuto prevođenje. Potpomognuto prevođenje ne znači da CAT alat prevodi umjesto prevoditelja (kao što je to slučaj s Google prevoditeljem) – u našem slučaju Wordfast, omogućuje nam stvaranje TMs – Translation Memories odnosno prijevodnih memorija za svakog pojedinog klijenta čime osiguravamo konzistentnost terminologije koju klijent koristi. CAT alati su posebno korisni kod prevođenja različitih priručnika i uputa gdje se isti izrazi ponavljaju više puta.
 
Uslugu prijevoda obračunavamo prema 1 prevoditeljskoj kartici =1800 znakova s razmacima ili po riječi.
 
Cijena prijevoda ovisi o više čimbenika – zahtjevnosti prijevoda, količini i rokovima isporuke te formatu u kojem je dostavljen. Pod zahtjevnošću prijevoda mislimo na to je li tekst stručne ili opće tematike. Količina nam ne predstavlja problem ako je rok isporuke razuman. Ako nam dokument za prijevod dostavite u Word, Excel ili nekom drugom formatu u kojem je moguće direktno prevoditi, onda će prijevod biti i jeftiniji i brži. Za točnu procjenu cijene prijevoda i roka isporuke, pošaljite nam mail na prolingua@prolingua.hr
 
Velik dio prijevoda obavljamo in-house, a ono što ne možemo odraditi sami, povjeravamo vanjskim suradnicima. To nisu niti profesori ni studenti stranih jezika, osim ako nemaju odgovarajuće iskustvo u materiji koju prevode i barem pet godina iskustva u prevođenju. Nama diploma ne znači baš ništa, ako iza nje ne stoje znanje i sposobnosti koje zahtijeva prevoditeljski posao. Osim sektora u kojima smo se specijalizirali, prevodimo dokumente i iz ostalih područja.
 
Pa tako u području ekonomije prevodimo:

•  godišnje izvještaje
•  ostale financijske izvještaje
•  račune dobiti i gubitka
•  bilance
•  izvještaje o novčanom tijeku
•  revizijske izvještaje
•  državna porezna izvješća
•  smjernice financijskog izvješćivanja
•  poslovne planove i investicijske elaborate
•  emisijske prospekte
•  privatne i poslovne ponude
•  dokumentaciju osiguravateljskih kuća, itd.
 
Iz područja prava prevodimo: 

•  ugovore
•  prijepise sudskih odluka i svjedočenja
•  pravne upute
•  povjerljive sporazume
•  pravne potvrde i izvještaje
•  propise i zakone
•  ugovore o licenci
•  dokumente registracije pravnih subjekata
•  izvještaje sudskih vještaka
•  sudske sporove, itd. 
 
Za razliku od tehničkih, pravnih ili znanstvenih prijevoda kod kojih su ključni terminološka preciznost i ispravnost koncepta, prijevod tekstova medijskih i marketinških sadržaja osim znanja stranog jezika i poznavanja stručne terminologije, zahtijeva i dozu kreativnosti u prenošenju poruke na ciljni jezik.
U ovoj vrsti prijevoda potrebno je da poruka autora bude razumljiva, da se zadrži značenje teksta te da se isti prevede u „duhu" jezika. 
 
Prevodimo: 

•  izjave za novine
•  digitalne sadržaje
•  multimedijalne prezentacije
•  poslovna pisma i račune 
•  brošure i ostali marketinški materijal
•  novosti
•  TV i radio izvještaje
•  korporativne komunikacije, itd. 
 
Tehnička dokumentacija kojom se predstavljate na inozemnom tržištu, uz proizvod, često je najvidljiviji predstavnik Vaše tvrtke. Bitne i vrlo često složene tehničke i proceduralne informacije potrebno je pažljivo prevesti na najrazumljiviji način. 
 
Prolingua se specijalizirala za prevođenje:
 
•  tehničkih specifikacija
•  tehničkih priručnika
•  znanstvene dokumentacije
•  patenata
•  nacrta
•  tehničke dokumentacije, itd.
 
Najčešće prevodimo s/na hrvatski, engleski, talijanski, njemački, francuski, srpski, crnogorski i bosanski jezik, ali i na sve druge europske jezike.