+385 (0)51 858 573
  +385 (0)95 7331 913
prolingua@prolingua.hr

Tumačenje

Tumačenje

Postoje 3 vrste tumačenja – simultano i konsekutivno tumačenje i chucotage (tumačenje šaptanjem)
 
SIMULTANO TUMAČENJE
Simultano tumačenje se definira kao tumačenje u kojem tumač gotovo istovremeno govori s govornikom, ali ipak s vremenskim zaostatkom od nekoliko sekundi. Za nesmetano odvijanje ove vrste tumačenja neophodna je posebna oprema. Naime, simultano tumačenje se provodi u izoliranoj kabini uz najintenzivniju koncentraciju jer se paralelno odvijaju slušanje, analiza sadržaja, anticipiranje onoga što još nije izrečeno i prijevod na ciljni jezik. Stoga su u kabini uvijek potrebna dva ili tri simultana prevoditelja koji se izmjenjuju. Jedan prevoditelj može tumačiti najviše 30 do 40 minuta bez odmora. Tumač sluša govornika pomoću slušalica u zvučno izoliranoj kabini te istodobno prevodi na ciljne jezike govoreći u mikrofon. Dnevna radna norma simultanog tumača iznosi najviše šest sati. Iako se smatra najzahtjevnijom vrstom prevođenja, prednost je ušteda vremena obzirom da prijevod teče istodobno s izvornim izlaganjem i nema usporavanja tijeka događanja.
 
KONSEKUTIVNO TUMAČENJE
Konsekutivno tumačenje podrazumijeva oblik tumačenja gdje  tumač reproducira izvorni tekst na ciljni jezik u trenutku stanke govornikovog izlaganja, koristeći se pritom pisanim bilješkama koje je prethodno zapisao. Ovaj oblik tumačenja najprikladniji je za prezentacije i poslovne razgovore. Konsekutivni tumači se u potpunosti prilagođavaju stilu i dinamici izlaganja svakog pojedinog govornika te moraju biti pouzdani, precizni, brzi i fleksibilni.
 
CHUCOTAGE – tumačenje šaptanjem
Riječ je o simultanom prevođenju čija je bit da tumač ne prevodi niti riječi ni jezične konstrukcije već misli i ideje koje mora vjerodostojno prenijeti na ciljni jezik. Ovo je tumačenje kojim se izlaganje provodi šapćući bez tehničke opreme i to za najviše 2 do 3 osobe. Pritom su potrebni veća koncentracija i tumača i slušatelja zbog "šuma" u dvorani, ali i izdržljivost i snalažljivost u nepredvidivim situacijama.   
 
 
Iako pružamo usluge tumačenja u svim područjima i jezičnim kombinacijama, uža specijalnost su nam konsekutivno i chucotage tumačenje u području tehnike i automobilske industrije.